Norrland är ryggraden

Norrland är ryggraden

Norrland är ryggraden i vårt land! Det är malmen, skogen och vattenkraften som finansierat Sverige. Bygget av Göta Kanal med hjälp av militärer och deras ingenjörstrupper, det som utvecklats till dagens civilingenjörsutbildningar, samt avsaknaden av krig har givetvis också hjälpt till. Men utan råvaran och elen från Norrland hade det inte blivit några kullager, skiftnycklar, telefonväxlar eller annat som vi uppfunnit i detta land. Det är denna produktion som betalat folkhem och trygghetssystem. Efterkrigstiden har varit en enda lång efterfrågan på våra produkter som vi exporterat och då är det inte särskilt svårt att vara politiker.

Det mest högförädlade

Norrland som för hundra år sedan var Sveriges rikaste område, sett till naturtillgångar, arbetskraft och kapital, behandlas idag, mer som något katten släpat in? Det är helt vårt eget fel! När norrlänningar envetet val efter val låter samma politiker styra i kommuner och landsting finns det ingen plats för nya idéer. Nepotism och låtavara-mentalitet växer med tiden och när de skandaler som avslöjats inom landstinget Västernorrland bara det senaste året ändå ger socialdemokraterna 40% i landstingsvalet? Då är något fel! Vi behöver få ett slut på politiska sekab-projekt och andra sandlådeprojekt med hjälp av EU-medel! Vi måste nu börja se det egentliga värdet på naturtillgångar och arbetskraft. Vad är det mest högförädlade vi kan tillverka av de naturtillgångar vi har? Ju högre förädlingsvärde desto fler företag kan få utvecklas! Vår främsta konkurrensfördel är vattenkraften som producerar el. Med en avskrivningstid på 74 år, produktionskostnad på 0 till 10 öre per kilowatt och en lojal arbetskraft har vi det vinnande upplägget. Det är tillgången på kapital som saknas här i Norrland och det är här som våra politiker nu måste hjälpa till. Det är ovärdigt och förnedrande att dra hit callcenters med etableringsbidrag och vindkraftverk med statliga subventioner? Telefonjobb är skitjobb och vi har redan offrat våra älvdalar till elproduktion! De få älvar som är orörda ska vara orörda! Bygg vindkraften i Stockholms skärgård istället. Stenhällar är kostnadseffektiva grundfundament.

Inför ett RAT-bidrag

Nu när alla politiker gillar både ROT- och RUT-avdrag, varför inte införa ett RAT-bidrag, ett bidrag till alla oss andra. En medborgarlön så att alla får göra som de innerst inne vill. Om det är okej att ge bankerna statliga garantier och kapital samt betala halva fakturan vid bygg- och städjobb, då ska väl den som vill starta en verksamhet i en annan branch också få samma fördelar! Alternativet är statliga garantier med rimliga villkor där företagare får låna det kapital de behöver, i den bank de själva väljer, och kom inte dragandes med statliga- och landstingsägda Almi Företagspartner för de duger ingenting till. Speciellt här i Västernorrland är de helt värdelösa med sina ockervillkor. De är ett gäng helt utan ingenjörskunskaper som lättjefullt plockar ut en bra lön varje månad. Vi måste istället få våra folkvalda att framhålla Norrland och Norrlänningen istället för de skattefinansierade inflyttningsresorna till Stockholm. Vad kan vi Norrlänningar göra med det vi redan har och hur kan våra politiker hjälpa till med de nya företagens kapitalbehov.