Vindkraft är en styggelse

Vindkraft är en styggelse

Har norrlänningar klart för sig den enorma förändring som är tänkt att ske i skogslandskapet? När det nu planeras för vindkraftverk med en totalhöjd med vinge på 200 m och gärna i grupper om 20, 40 eller till och med 60 stycken. Turning Torso i Malmö har en höjd av 194 m. Termosen Arctura i Östersund har en höjd av 65 m och till restaurangen är det 55 m vilket motsvarar längden på en vinge till ett av dessa vindkraftverk. Norrland har offrat i stort sett alla älvdalar till elproduktion i vattenkraftverk. Det räcker med det! De vindparker som nu planeras är en gigantisk och ofattbar styggelse i skogslandskapet. Det är ännu en gång landsbygden och dess invånare som får betala i form av förlorade fastighetsvärden, skövlad natur, förstörd levnadsmiljö och ett omöjliggörande av verksamheter kopplade till jord och skog. Sverige uppfyller mer än väl miljömålen på koldioxidutsläpp, så är det!

Malmen, skogen och vattenkraften

Hur ska man förklara för kommande generationer att det tydligen inte är nog med det Norrland redan gett till industrilandet Sverige... Malmen, skogen och vattenkraften! Därför att nu är också resten av Norrland till salu! Jag har läst igenom det mesta av debatten på nätet och kommit framtill att Björn Törnvall, Jonny Fagerström, Dan Bakkman med flera har rätt. Vindkraften är ett enda stort lurendrejeri där naturvärden går förlorade och byföreningar mutas med byggdepengar. Vart finns medias granskning av detta? Lågfrekvent buller till exempel är ett välkänt problem från storstadsmiljöer, större fartygsleder i skärgårdar och ventilationssystem i kontorshus. Det man inte känner av eller hör i omedelbar närhet kan på ett avsevärt längre avstånd vara högst påtagligt. Här pratar vi nu om betydligt längre sträckor än den ynka km som omnämns. Lägger vi dessutom till interferenser som alltid uppkommer med fler än en ljudkälla blir ljudpåverkan ännu mer påtaglig. Med ett tjugotal vindkraftverk kommer det alltid att finnas punkter i omgivningen där ljudvågorna adderas med maximal amplitud. Den upplevda verkliga ljudnivån blir därmed avsevärt högre än den beräknade. Värsta scenariot i det här fallet är att det känns och låter som att finlandfärjan går förbi köksfönstret samtidigt som ett antal JAS 39 Gripen värmer upp sina motorer uppe på berget.

Nya generationens kärnkraftverk

För femton år sedan eller så fanns det ingen ekonomi i att bygga vindkraft i skogen och det blåste alldeles för dåligt. Idag sätts elpriset efter det dyraste produktionssättet och med elcertifikatens hjälp har dessa vindkraftsprojekt nu blivit ekonomiskt möjliga och tydligen blåser det också mer!? Gratispengar är oemotståndligt för vinstmaximerande företag men någon samhällsekonomisk hänsyn har aldrig tagits och kommer heller aldrig att tas. Jämför med skogsbolagens framfart i våra skogar. Skogsstyrelsen klarar inte ens av att hålla efter och upprätthålla regelverket runt det virkesuttag som sker. Bästa teknikval med tanke på framtida förutsättningar och levnadsvillkor åsidosätts för gratis är gott och kärnkraften blir vi inte av med för att vi bygger vindparker. Det finns bara ett rimligt sätt att hantera det kärnbränsleavfall vi redan har... Att bygga den nya generationens kärnkraftverk!