Arbetsmarknaden är åt helvete

Arbetsmarknad ur funktion

Fick ett mail idag av det slag man fått så förtvivlat många gånger.
- Hej Per-Arne, Vi kommer efter samråd med kunden att förlänga ansökningstiden på denna tjänst då de inte känner att de hittat rätt. Detta innebär att jag tackar för din ansökan men meddelar samtidigt att du inte går vidare i detta läge kring denna tjänst. - Jag vet att jag skulle lösa uppdraget på ett bra sätt men idag handlar det inte om kompetens eller ledarskapsförmåga utan om att vara politiskt korrekt. Man ska passa in, vara en i mängden... I grundskolan ska det vara individanpassat, gymnasieutbildning ska man välja efter intresse och det gäller även högre utbildning men sen är det stopp. Arbetsmarknaden vill inte veta vilket intresse eller vilka kompetenser man skaffat sig genom åren. - Vad gjorde du sist? Då får du göra likadant igen! Givetvis med 1-3 månaders gratis-låg-ersättnings-arbete och sen blir det ändå en skitlön. - Men Arbetsförmedlingen då? Du menar Arbetsförnedringen! Där händer ingenting! Se SVT:s tre avsnitt om Arbetsförmedlingen här i Örnsköldsvik så får du svaret. Chefen visste inte vad/hur han skulle göra. Undercheferna fick därmed ingen ledning och personalen yrade som höns och gick i väggen. Sista handläggaren jag hade förstod inte vad jag sa... Kunde inte svenska, ville inte se min CV. Jag borde ha klagat och begärt tolk men det gör man inte i det nedtryckta läge man är då. Försök själv får du se. Vill du bli nollad och avtagen all din kompetens skriv in dig på Arbetsförnedringen!

Den lilla värdighet som man har kvar

Arbetsgivare har lärt sig att man söker ny personal via den personal man redan har. Arbetstagare tvingas söka lönearbeten av alla de slag. Även de jobb där man inte uppfyller kraven i annonsen. Arbetsgivare dränks i ansökningar och arbetstagaren känner sig allt mer hopplös i jakten på ett lönearbete. Har man inga kontakter som kan hjälpa en in på ett lönearbete är man hänvisad till diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bara syftar till att plocka bort den lilla värdighet som man trots allt har kvar. AMS-Utbildning, Beredskapsarbete, Fas 3, Aktivitetsstöd, Extratjänst, kärt barn har många namn men det är samma skit... Politiker har sedan 70-talet tjatat om - Allt för den fulla sysselsättningen. Varför då? Jag har inte någonsin haft problem med att sysselsätta mig! Problemet är att jag inte får en chans att arbeta med det jag är utbildad för och är intresserad av OCH få betalt för det. Sysselsätta mig, det kan jag!

Kliv ned från ryggen på folk

Skrota hela det gigantiska svenska försäkringssystemet. Arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring osv. och inför en basinkomst, en medborgarlön istället. Arbetsförmedlingen kan också skrotas och det behövs inga privata alternativ. Kliv ned från ryggen på folk och låt folk göra som de vill... Fortsätta lönearbeta, vara sjuk, vara föräldraledig, starta företag eller bara vara ledig. Sen ska offentlig verksamhet sluta med politiska-låtsas-jobb som inte leder till något av värde för vårt samhälle. Sverige skulle bli ett bättre och enklare land och kom inte dragandes med - Vem ska betala det? För pengar finns, det vet du! Bara Arbetsförmedlingen omsätter 80 miljarder och ändå har vi en arbetsmarknad ur funktion!