Fotoalbum med insekter

Några av de insekter som är förebilder för det enorma antalet flugor man bundit genom åren. Insektsimitationer från de allra minsta till de största. Nu är man äldre och klarar sig med betydligt färre flugor i asken. Några enkla standardmönster som rackelhanen och nattsländepuppan räcker gott och väl.